Video quảng cáo siêu dễ thương của IKEA - Now, There’s Choice

37650 lượt xem

Ngày đăng 30-08-2018

BBH Singapore và IKEA vừa tung ra chiến dịch “Now, There’s choice” với thông điệp: "Chúng ta phải thừa nhận rằng có rất nhiều điều trong cuộc sống mà ta không có quyền lựa chọn. Tuy nhiên trong khi đa số mọi người đều chấp nhận đối mặt với những “điều không thể thay đổi” đó, thì IKEA đã mang đến giải pháp từ một khía cánh khác của vấn đề mà ở đó bạn luôn có quyền được lựa chọn." Nguồn: IKEA Malaysia

Có 0 bình luận

Chuyên Gia Nên Chọn

Danh sách chuyên gia Nên Chọn.