Urban TVC - Ngôi nhà đẹp bắt đầu từ đây

1728 lượt xem

Ngày đăng 05-04-2019

"Tạo ra một ngôi nhà đẹp là tuyệt vời thú vị! Đó là một cuộc hành trình bắt đầu với một món đồ nội thất, có thể là một chiếc ghế sofa, có thể là bàn ăn, và sắp tới đó còn nhiều hơn nữa. Một không gian bạn có thể chờ đợi để chia sẻ với gia đình và bạn bè. Bản chất của ngôi nhà và cách nó kết hợp với nhau là ý nghĩ đằng sau ngôi nhà đẹp Bắt đầu ở đây." - đó là những gì mà TVC hấp dẫn này đã truyền tải thành công. Nguồn: Urban Ladder Furniture Store - Domlur

Có 0 bình luận

Chuyên Gia Nên Chọn

Danh sách chuyên gia Nên Chọn.