Là 1 người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành cà phê và mở quán cà phê đa phong cách.

Chuyên Gia Nên Chọn

Những chuyên gia khác cùng danh muc.