our shop
Công ty cổ phần trần nhôm Basi Alumi Việt Nam

Các lĩnh vực dịch vụ Xây dựng và nội thất, và Hà Nội Giải thưởng công ty ISO 9001: 2008, ASTM C635 Hoa Kỳ Địa chỉ số 72 Ngọc Trì, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội1000 Hà Nội Việt Nam +84-974566196 www.trannhombasi.com.vn

Chuyên Gia Nên Chọn

Những chuyên gia khác cùng danh muc.